Możliwości uzyskania dofinansowania

Nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2

13-03-2017 r. , red.:  Sławomir Stec

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosiła nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17

Nabór wniosków rozpoczyna się 31 marca 2017, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 25 kwietnia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu. (DOC 416,5 KB)

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego wnioskodawcę wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 lipca 2017 r.

Przedmiotem wsparcia będzie zakup w jednostkach naukowych usług doradczych lub naukowo-badawczych związanych z:

  • przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,
  • opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych, prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Źródło: 

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1225-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-bony-na-innowacje-numer-rppk-01-02-00-iz-00-18-005-17

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję