Strona: Wydział Chemiczny / Oferta dla przemysłu

Wydział Chemiczny

red. Michał Tobjasz

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba uczestników

Czas trwania
i koszt szkolenia

Jednostka realizująca szkolenie

1.      

Wykorzystanie metod statystyki matematycznej do przetwarzania
i weryfikacji danych – pakiet STATISTICA

12

15 h – do uzgodnienia

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

2.    

Wykorzystanie metod statystyki matematycznej do przetwarzania
i weryfikacji danych – pakiet R

12

30 h - do uzgodnienia

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

3.    

Szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania użytkowego
(do wyboru):Libre Office, MsOffice, MsProject, MsVisio

12

30 h - do uzgodnienia

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

4.  

Programowanie komputerów dla inżynierów: C++, C#, Object Pascal

12

45 h - do uzgodnienia

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

5.      

Badania i modyfikacja właściwości materiałów proszkowych pod kątem poprawy warunków ich magazynowania
i przetwarzania

15

8h – do uzgodnienia

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

6.      

Podstawy teoretyczne chromatografii cieczowej

15

8h – do uzgodnienia

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

7.      

Obsługa i eksploatacja chromatografu

15

8h – do uzgodnienia

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

8.      

Wspomaganie komputerowe
w doborze i optymalizacji układów chromatograficznych oraz przenoszeniu skali tej operacji
z warunków analitycznych do warunków preparatywnych

15

8h – do uzgodnienia

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

9.      

Szkolenie z komputerowego wspomagania projektowania procesów i instalacji technologicznych
z wykorzystaniem oprogramowania Aspen Plus.

10

15h- do uzgodnienia

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

10.   

Kompleksowa analiza termiczna
w przemyśle:

·  materiałów polimerowych,

·  farmaceutycznym,

·  spożywczym.

4os/grupa

10h - cena do uzgodnienia

Katedra Technologii
i Materiałoznawstwa Chemicznego

Katedra Polimerów
i Biopolimerów

11.   

Podstawowe szkolenie
z zakresu wykorzystania spektroskopii FTIR i mikroskopii FTIR do identyfikacji i w badaniu materiałów polimerowych

maks. 6 osób

6h  - cena do uzgodnienia

Katedra Technologii
i Materiałoznawstwa Chemicznego

12.   

Podstawowe szkolenie
z oznaczania średnich mas cząsteczkowych polimerów metodą chromatografii żelowej (GPC) z wykorzystaniem chromatografu HPLC Agilient 1100 z detektorem RID (kalibracja na wzorcach polistyrenowych)

maks. 4 -6 osób

6h  - cena do uzgodnienia

Katedra Technologii
i Materiałoznawstwa Chemicznego

13.   

Podstawowe szkolenie
z zakresu analizy związków organicznych metodami chromatografii gazowej (GC, GLC) na aparatach Agilent 7890A wyposażonych w detektory FID, ECD i MS)

maks. 4 -6 osób

6h  - cena do uzgodnienia

Katedra Technologii
i Materiałoznawstwa Chemicznego

14.   

Analiza struktury wybranych polimerów metodami MALDI ToF oraz ToF/ToF

15

8h – do uzgodnienia

Katedra Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej

15.   

Analiza struktury wybranych związków niskocząsteczkowych metodami AuNPET ToF oraz ToF/ToF

15

8h – do uzgodnienia

Katedra Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej

16.   

Obrazowanie powierzchni metodami LDI MS oraz analiza wyników (clustering, segmentation itd.)

15

8h – do uzgodnienia

Katedra Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej

17.   

Analiza widm 1D i 2D NMR dla wybranych grup związków.

15

8h – do uzgodnienia

Katedra Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej

18.   

Usługi szkoleniowe: wykłady
i ćwiczenia praktyczne z chemii, technik laboratoryjnych, analizy chemicznej, studia podyplomowe.

15

Czas trwania
i koszty do ustalenia po skompletowaniu grupy osób zainteresowanych.

Katedra Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej

19.   

Metody spektralne analizy struktury związków organicznych

8

15h do uzgodnienia

Katedra Chemii Organicznej

20.   

Metody analizy struktury przestrzennej związków organicznych

6

15h do uzgodnienia

Katedra Chemii Organicznej

21.   

Analiza struktury polimerów metoda FTIR

max. 4osoby

6h

Katedra Chemii Organicznej

22.   

Badanie palności materiałów polimerowych (indeks tlenowy, test poziomy)

max. 4 osoby

6h do uzgodnienia

Katedra Chemii Organicznej

23.   

Analiza elementarna w teorii
i praktyce: obsługa analizatora elementarnego do oznaczania pierwiastków: C,H,N,S

2-3

16h do uzgodnienia

Katedra Chemii Organicznej

24.   

Technika laboratoryjna:  ćwiczenia  praktyczne

max. 10 osób

8h do uzgodnienia

Katedra Chemii Organicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję