Strona: Wydział Chemiczny / Oferta dla przemysłu

Wydział Chemiczny

red. Ilona Szuba

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba uczestników

Czas trwania i koszt szkolenia

Jednostka realizująca szkolenie

1.       

Wykorzystanie metod statystyki matematycznej oraz grafiki 2D do przetwarzania i weryfikacji danych – system STATISTICA

12

15h – 500 zł brutto za osobę

Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki

2.       

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w zakresie obsługi komputerów i programowania komputerowego dla inżynierów

12

30h -1000 zł brutto za osobę

Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki

3.       

Badania i  modyfikacja właściwości materiałów proszkowych pod kątem poprawy warunków ich magazynowania i przetwarzania

15

8h – 500 zł brutto za osobę

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

4.       

Podstawy teoretyczne chromatografii cieczowej

15

8h – 500 zł brutto za osobę

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

5.       

Obsługa i eksploatacja chromatografu

15

8h – 500 zł brutto za osobę

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

6.       

Wspomaganie komputerowe w doborze i optymalizacji układów chromatograficznych oraz przenoszeniu skali tej operacji z warunków analitycznych do warunków preparatywnych

15

8h – 500 zł brutto za osobę

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

7.       

Szkolenie z komputerowego wspomagania projektowania procesów i instalacji technologicznych z wykorzystaniem oprogramowania Aspen Plus.

10

15h-3000 zł brutto za 10 osób

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

8.       

Kompleksowa analiza termiczna w przemyśle:

· materiałów polimerowych,

· farmaceutycznym,

· spożywczym.

4os/grupa

10h/1000 zł

Zakład Polimerów i Biopolimerów

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

9.   

Podstawowe szkolenie z zakresu wykorzystania spektroskopii FTIR i mikroskopii FTIR do identyfikacji i w badaniu materiałów polimerowych

Maks. 6 osób

6 h - 600 zł brutto za osobę

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

10.   

Podstawowe szkolenie z oznaczania średnich mas cząsteczkowych polimerów metodą chromatografii żelowej (GPC) z wykorzystaniem chromatografu HPLC Agilient 1100 z detektorem RID (kalibracja na wzorcach polistyrenowych)

Maks. 4 -6 osób

6 h - 600 zł brutto za osobę

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

11.   

Podstawowe szkolenie z zakresu analizy związków organicznych metodami chromatografii gazowej (GC, GLC) na aparatach Agilent 7890A wyposażonych w detektory FID, ECD i MS)

Maks. 4 -6 osób

6 h – 600 h zł brutto za osobę

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

12.   

Analiza struktury wybranych polimerów metodami MALDI ToF oraz ToF/ToF

15

8h – 500 zł brutto za osobę

Zakład Polimerów i Biopolimerów

13.   

Analiza struktury wybranych związków niskocząsteczkowych metodami AuNPET ToF oraz ToF/ToF

15

8h – 500 zł brutto za osobę

Zakład Polimerów i Biopolimerów

14.   

Obrazowanie powierzchni metodami LDI MS oraz analiza wyników (clustering, segmentation itd.)

15

8h – 500 zł brutto za osobę

Zakład Polimerów i Biopolimerów

15.   

Analiza widm 1D i 2D NMR dla wybranych grup związków.

15

8h – 500 zł brutto/za osobę

Zakład Polimerów i Biopolimerów

16.    

Usługi szkoleniowe: wykłady i ćwiczenia praktyczne z chemii, technik laboratoryjnych, analizy chemicznej, studia podyplomowe.

15

Czas trwania i koszty do ustalenia po skompletowaniu grupy osób zainteresowanych.

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję