Możliwości uzyskania dofinansowania

red. Michał Tobjasz

Nazwa konkursu/ działanie

Instytucja ogłaszająca konkurs/ organizator

Kto może aplikować?

Okres naboru

Informacje
o konkursie

Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych

RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe,
w których liderem jest jednostka naukowa.

do 26.02.2021

przedłużony termin

link

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także
z udziałem jednostek naukowych)

15.02.2021

planowane ogłoszenie

link

4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami

POIR.04.01.03-00-0001/20-00

Budownictwo efektywne energetycznie
i procesowo

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Nie określa się katalogu zamkniętego. Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych
w przedsięwzięciu,
a także zdolność wykonania umowy.

23.12.2020 - 08.02.2021

link

4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami

POIR.04.01.03-00-0001/20-00

Oczyszczalnia przyszłości

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Nie określa się katalogu zamkniętego. Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych
w przedsięwzięciu,
a także zdolność wykonania umowy.

23.12.2020 - 22.02.2021

link

4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami

POIR.04.01.03-00-0001/20-00

Innowacyjna biogazownia

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Nie określa się katalogu zamkniętego. Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych
w przedsięwzięciu,
a także zdolność wykonania umowy.

23.12.2020 - 08.02.2021

link

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych

Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie
w zawodach ujętych
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

Publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa  branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

Luty 2021

planowany nabór

link

Programy krajowe

TANGO V Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

jednostki naukowe;

konsorcja jednostek naukowych
i przedsiębiorstw – max 3 podmioty
(w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa, liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa)

01.02.2021 - 30.06.2021 link

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję