Strona: Realizowane projekty / Oferta dla przemysłu

Realizowane projekty

red. Michał Tobjasz

Lp.

Tytuł projektu

Program Operacyjny

Okres realizacji

Wydział/ jednostka PRz

Wartość projektu dla PRz

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE (UE)

1

EMC – LabNet – Polska Sieć Laboratoriów

PO IR 4.2

01.05.2017 – 31.07.2022

WEiI

7 637 824,00 PLN

emc_v2.pngEMC – LabNet jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni działających w różnych regionach Polski, które posiadają znaczącą infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym własności urządzeń, systemów i instalacji: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku, a także z zakresu ochrony przed zjawiskami elektromagnetycznymi i ulotem informacji poprzez emisję zaburzeń elektromagnetycznych.

Skład konsorcjum:

  • Politechnika Wrocławska (PWr) – koordynator;
  • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM);
  • Politechnika Białostocka (PB);
  • Politechnika Rzeszowska (PRz);
  • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).

2

Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

Pomoc Techniczna 2014-2020

01.102019 – 31.12.2022

WBIŚiA

115 040,00 PLN

Liderem projektu jest Gmina Miasto Krosno, a Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zbadanie systemu zużycia wody w Mieście Krośnie pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wodnej i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK i przesyłania przetworzonych informacji odbiorcom. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez przygotowanie szczegółowego projektu technicznego systemu IT wraz
z partnerami systemów współpracujących (sieć inteligentnych czujników, ePłatności, systemu automatycznego powiadamiania o awarii na sieci i informowania mieszkańców) oraz mieszkańcami, którzy w czasie projektowania będą opiniować przydatność poszczególnych rozwiązań, co będzie możliwe przez testowe wdrożenie udogodnień wśród użytkowników eBOK, które pozwoli zweryfikować poprawność działania planowanych efektów.

PROJEKTY DYDAKTYCZNE (UE)

3

Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej

PO WER 3.5

NCBiR

01.10.2018 – 30.09.2022

Projekt ogólnouczelniany

19 796 638,45 PLN

nowa_jakosc_v2.pngProjekt „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest: poprawa efektywności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej w jej kluczowych obszarach tj. w dydaktyce i zarządzaniu zasobami zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki zaplanowaniu działań ukierunkowanych na podniesienie kluczowych kompetencji wśród studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, Wydziału Chemicznego, Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydziału Zarządzania PRz oraz dostosowaniu programu kształcenia studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa do potrzeb rynku pracy. Realizacja celu głównego możliwa będzie również dzięki zaplanowaniu działań podnoszących kompetencje dydaktyczne i zarządcze, co umożliwi m.in wprowadzenie zmian organizacyjnych usprawniających i podnoszących efektywność funkcjonowania PRz.

strona w trakcie modernizacji

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję