Strona: o nas / Oferta dla przemysłu

o nas

Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej, zwane dalej „CTT”, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uczelni utworzoną na podstawie art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn.zm.).

Głównym celem działalności CTT jest m.in.:

 • prowadzenie czynności w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków na działalność naukową, badawczo - rozwojową, dydaktyczną i infrastrukturalną w zakresie realizowanych projektów w Uczelni;
 • transfer wyników prac intelektualnych do gospodarki i zarządzanie własnością intelektualną Uczelni;
 • prowadzenie szkoleń i akcji promocyjnych;
 • komercjalizację bezpośrednią;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • wspieranie działalności naukowej i badawczej kadry naukowej uczelni

 CTT świadczy usługi w zakresie transferu wiedzy, ochrony własności intelektualnej, pozyskiwania zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych, a także działania w zakresie informacyjno-administracyjnym.

Oferta CTT w zakresie transferu wiedzy:

 • Stymulowanie i inicjowanie współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorcami
 • Inspirowanie tworzenia sieci powiązań małych
  i średnich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo-badawczych oraz jednostek badawczo-rozwojowych
 • Wspieranie wszystkich jednostek organizacyjnych PRz w procesie komercjalizacji wyników prac intelektualnych powstałych w Uczelni
 • Rozwijanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim
 • Doradztwo w prawach związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych
 • Czynne uczestnictwo w procesie komercjalizacji wyników prac intelektualnych oraz współpraca w tym zakresie ze spółką celową Uczelni
 • negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją
 • Przygotowywanie opinii o innowacyjności dotyczącej technologii, produktów, usług i procesów.

 

Oferta w zakresie własności intelektualnej

 • Prowadzenie postępowań patentowych
 • Nadzór nad ochroną własności intelektualnej
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej

 

Oferta w zakresie zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej, w zakresie pozyskiwania środków finansowych z UE i innych zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych
 • Wspomaganie przygotowania wniosków projektowych
 • Obsługa projektów w zakresie administracyjnym
 • Prowadzenie wybranych projektów

Oferta w zakresie informacyjno-administracyjnym

 • Promocja i upowszechnienie wyników prac B+R powstałych w Uczelni
 • Organizacja szkoleń, konferencji i targów w zakresie zadań CTT
 • Utworzenie i prowadzenie baz danych technologii, ekspertów i wyposażenia

 

Nasz zespół pracowników jest złożony z doświadczonych wieloletnim stażem ekspertów, którzy w profesjonalny i skuteczny sposób wykonują swoje obowiązki.

Szczegółowe informacje dotyczące Centrum Transferu Technologii zawarte są w regulaminie organizacyjnym CTT .

Zapraszamy do kontaktu.

Pliki do pobrania

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję