Możliwości uzyskania dofinansowania

Obecnie w ramach programu HORYZONT 2020 otwarte są konkursy w 3 głównych filarach

Obecnie w ramach programu HORYZONT 2020 otwarte są konkursy w 3 głównych filarach:

- Doskonałość w Nauce (Excellence in science)

Excellence Science (Doskonałość w Nauce)

- Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)

Industrial Leadership (Wiodąca Pozycja w Przemyśle)

- Wyzwania społeczne (societal challenges)

Societal Challenges (Wyzwania Społeczne)

oraz z dwóch dodatkowych działań:

- Spreading excellence and widening participation (upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa)

Spreading Excellence and Widening Participation (Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa)

- Science with and for Society (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa)

Science With and For Society (Nauka z Udziałem Społeczeństwa i dla Społeczeństwa)

Każdy z konkursów zawiera od kilku do kilkudziesięciu szczegółowych tematów, które są traktowane jak osobne konkursy na które można aplikować.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat aplikacji w ramach wyżej wymienionych konkursów prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych

Nowy konkurs sieci M-ERA.NET

red. Sławomir Stec

15 marca 2017 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej, w następujących obszarach:

 • Integrated computational materials engineering (ICME)
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • High performance composites
 • Multifunctional materials
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 • Materials for additive manufacturing

 

M-ERA jest siecią 38 organizacji finansujących badania w 25 krajach. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Termin składania wniosków wstępnych: 13 czerwca 2017 r.

Termin składania wniosków pełnych: 9 listopada 2017 r.

Rozpoczęcie projektów: maj 2018 r.

 

Szczegółowe informacje o projektach finansowanych w konkursach sieci M-ERA:  https://m-era.net/joint-calls  oraz na stronie NCN : https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-16-nowy-konkurs-sieci-m-era-net

Źródło:  https://www.ncn.gov.pl/

ERA-MIN 2 - Otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

red. Sławomir Stec

1 lutego 2017 roku otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

Temat konkursu to Raw materials for sustainable development and the circular economy.

Zakres konkursu:

1. Supply of raw materials from exploration and mining

2. Design

3. Processing, Production and Remanufacturing

4. Recycling of End-of-Life Products

5. Cross-cutting topics:

       - New business models,

       - Improvement of methods or data for environmental impact assessment,

       - Social acceptance and trust/public perception of raw materials.

NCBR będzie finansowało projekty wyłącznie w zakresie tematów 1-4. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji konkursowej (Call text, Guideliness for Applicants).

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://www.submission-era-min.eu/ do dnia 5.05.2017 r.

Uwaga ! Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Maria Bojanowska-Sot

Tel: 22 3907186

E-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl

Link do dokumentów konkursowych: http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call

Więcej informacji o projekcie dostępnych na stronie NCBiR

źródło: www.ncbr.gov.pl

CORE 2017 konkurs– otwarcie systemu składania wniosków na projekty polsko-luksemburskie

red. Sławomir Stec

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2017. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2017. Poza konkursem CORE 2017 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich. Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:

 • projektowanie usług dla biznesu,
 • rozwój i działanie systemów finansowych,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR.

System składania wniosków będzie otwarty od połowy lutego 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. (14:00 CET).

Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowym.

Szczegółowe informacje nt. konkursu CORE 2017 dostępne są na stronie internetowej FNR: https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/. oraz stronie NCBR: więcej informacji

źródło: www.ncbr.gov.pl

Oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych z całego świata

red. Sławomir Stec

Na portalu EURAXESS można znaleźć najnowsze zestawienie ofert grantów na badania i stypendiów zagranicznych z całego świata. Dostępne są również praktyczne informacje dotyczące wyjazdów i przyjazdów z i do Polski. Szczególnie polecamy doktorantom oraz doświadczonym naukowcom.

Portal ten można znaleźć pod adresem https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Otwarcie naboru projektów z inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation

red. Sławomir Stec

3 kwietnia 2017 r. otwarty został konkurs w ramach inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-EU-NET Joint Call 2017). Celem tej inicjatywy jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej i Europy, wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymiana wiedzy.

Obszary tematyczne

Health, with preference:

 • Sub-topic 1: Anti-microbial drug resistance (new drug candidates (preclinical), Diagnostics, Transmission, antibiotic use and resistance in livestock, Surveillance)
 • Sub-topic 2: Emerging infectious diseases (New drug and vaccine candidates (preclinical), diagnostics, epidemiology, public health preparedness)

 Climate Change/Environment, with preference:

 • Sub-topic 1: Adaptation/Resilience of food production systems (including varietal improvement of (plantation) crops)
 • Sub-topic 2: Impacts of Climate Change on Ecosystems/Biodiversity (including analysis of diversity-stability relationships and ecosystems productivity)

Przedmiot finansowania:

 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe

Wnioskodawcy

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)

Konsorcjum powinno być złożone z min. 3 podmiotów: 2 partnerów z Azji Południowo-Wschodniej i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera z Azji Południowo-Wschodniej. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawca podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Belgium (Wallonia-Brussels Federation) - Fund for scientific research (F.R.S – FNRS)
 • Cambodia - Ministry of Education and Youth (MOEY)
 • France – French National Research Agency (ANR)
 • Germany - Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Lao PDR - Ministry of Science and Technology (MoST)
 • The Philippines - Department of Science and Technology (DoST)
 • Poland - National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Spain - Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)
 • Sweden - Swedish Research Council for sustainable development (FORMAS)
 • Sweden - Swedish Research Council (SRC)
 • Switzerland - Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Thailand - National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 • Thailand - Thailand Center for Excellence for Life Science (TCELS)
 • Turkey - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
 • Vietnam - National Technology Innovation Foundation (NATIF)

Nabór wniosków trwa do 30.06.2017 r., godz. 18:00 CET

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 000 EUR.

Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 100 000 EUR na projekt.

Okres realizacji projektów: do 36 miesięcy.

Strona internetowa programu:

https://sea-eu.net/object/document/282

Źródło informacji, szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/sea-eu-net-joint-call-2017/aktualnosci/art,5090,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow.html (04.04.2017 r.)

Trzeci otwarty konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

red. Sławomir Stec

28 kwietnia 2017 r., Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła trzeci otwarty konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). O środki w wysokości 140 mln zł mogą się ubiegać wybitni uczeni z całego świata, którzy chcieliby założyć w Polsce autonomiczne instytucje badawcze i prowadzić w nich innowacyjne badania.

Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców
z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy
o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

Nabór wniosków jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części wniosku upływa
30 czerwca br.

Więcej informacji na temat naboru oraz programu MAB znajduje się na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

 

Program MAB jest współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3.

Źródło: http://www.fnp.org.pl/

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję