Strona: Materiały / Oferta dla przemysłu

Materiały

red. Piotr Okarmus

Przedmioty własności Przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej, które podlegają ochronie zostały unormowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wśród przedmiotów prawa własności przemysłowej możemy wyróżnić: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne.

Wynalazek

Wynalazkiem jest nowy produkt lub proces prowadzący do rozwiązania problemu technicznego. Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia wynalazek, a jedynie podaje zestaw cech którymi powinien się charakteryzować, aby można było uzyskać na niego patent. Zgodnie z  art. 24 p.w.p. właściwościami tymi są nowość, poziom wynalazczy i możliwość przemysłowego stosowania. Aby wynalazek został uznany za nowy, informacja o jego kluczowych założeniach nie może być ujawniona do publicznej wiadomości w jakiejkolwiek formie przed datą jego zgłoszenia. Podejmowanie takich działań jak publikacja w czasopiśmie naukowym, prezentacja na konferencji, zaprezentowanie w katalogu firmowym powoduje, że rozwiązanie przestaje być nowe i jego opatentowanie staje się niemożliwe. Warunek posiadania poziomu wynalazczego został wprowadzony aby zagwarantować udzielanie ochrony wyłącznie na wartościowe rozwiązania, które nie polegają na wprowadzeniu prostych zmian do już istniejących wynalazków, a więc na rozwiązania które są nieoczywiste. Możliwość przemysłowego stosowania oznacza że postępowanie zgodnie z wynalazkiem daje pewność że uzyskamy określony efekt, tym samym rozwiązanie musi być zupełne i zapewniać powtarzalność rezultatu.

    Rodzaje wynalazków:

  • produkty – substancje, mieszaniny, fragmenty organizmów żywych, dla których uzyskanie patentów jest możliwe. Produkty przedstawia się podając ich wartości graniczne, jeśli są nimi związki chemiczne należy przedstawić wzór strukturalny, natomiast w przypadku fragmentów organizmów żywych konieczne jest wskazanie sekwencji nukleotydów lub aminokwasów bądź też powołanie się na zdeponowane mikroorganizmy;
  • urządzenia – narzędzia, maszyny. Przedstawiamy je wskazując ich cechy konstrukcyjne;
  • sposoby – przy ich przedstawianiu konieczne jest wykazanie czynności, operacji, procesów z przedstawieniem ich kolejności i warunków w których się odbywają;
  • nowe zastosowanie znanych produktów – np. związek chemiczny, który miał do tej pory jedno zastosowanie, wykazał zupełnie inne właściwości, a tym samym może być zastosowany w zupełnie innym celu.

Jak uzyskać patent?

Na wynalazki udzielane są patenty, dające prawo wyłącznego korzystania w sposób zawodowy i zarobkowy  z danego rozwiązania.

Patent ma charakter terytorialny, konsekwencją czego jest konieczność zgłoszenia wynalazku w kilku urzędach patentowych w przypadku chęci uzyskania ochrony w więcej niż jednym państwie.

W Polsce patenty udzielane są przez Urząd Patentowy RP.

Poniżej przedstawiono podstawowe etapy ochrony patentowej wynalazków - od dokonania zgłoszenia we właściwym urzędzie patentowym do wygaśnięcia ochrony.

etapy.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję