Aktualności

PCI - przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 mogących mieć wpływ na realizację Programu grantowego PCI

31-03-2020 r.
, red. Michał Tobjasz

Szanowni Państwo;

Informujemy, że w odpowiedzi na kwestie poruszane w korespondencji e-mailowej oraz ustalenia w trakcie kontaktów roboczych, podjęta została "Uchwała nr 7/03/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 mogących mieć wpływ na realizację Programu grantowego PCI".

Przewiduje ona możliwość wprowadzenia szeregu ISTOTNYCH UDOGODNIEŃ DLA GRANTOBIORCÓW
I WNIOSKODAWCÓW W RAMACH PROGRAMU GRANTOWEGO PCI.

Jednym z nich jest ZASTĄPIENIE WERSJI PAPIEROWYCH SKŁADANYCH DOKUMENTÓW ICH SKANAMI PRZEKAZYWANYMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (E-MAIL). W chwili obecnej dotyczy to przede wszystkim "Potwierdzeń złożenia wniosku" oraz "Zbiorczych zestawień wniosków" o których mowa w par. 3 ust. 5 pkt 5. Regulaminu konkursu
nr 1/2020, ale obejmie również (przy zachowaniu zasad określonych w Uchwale) dokumentację związaną ze sprawozdawczością w ramach konkursu 1/2019.

Ponadto, podjęta została również "Uchwała nr 8/03/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przedłużenia terminu składania potwierdzeń złożenia wniosków oraz ich zbiorczego zestawienia, KTÓRA WYDŁUŻA O 5 DNI ROBOCZYCH TERMIN SKŁADANIA DO PCI
WW. DOKUMENTÓW
(daje to razem 2 tygodnie).

Postanowienia obu Uchwał wchodzą w życie z dniem 30 marca 2020 r..

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ KRÓTKA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI PRZEKAZYWANYMI DO PCI
W FORMIE SKANÓW (UWZGLĘDNIAJĄCĄ M.IN. REGULACJE RODO):

 1. Skany powinny być zapisane w formacie PDF;
 2. Dopuszczalne są oddzielne "Potwierdzenia złożenia wniosku" od każdej z osób z zespołu naukowego, jak
  i jedno "Potwierdzenie.." podpisane przez kolejne osoby w "trybie obiegowym" (gdy plik jest przekazywany pomiędzy poszczególnymi osobami drogą e-mailową i w ten sposób uzupełniany o kolejne podpisy);
 3. CTT PRZESYŁA SKANY DO PCI DROGĄ E-MAILOWĄ - na adres PROGRAMGRANTOWY@PCINN.ORG - przy zachowaniu poniższych ZASAD:
 • wysłanie wszystkich skanów jednym e-mailem (lub maks. w kilku e-mailach gdyby wystąpił problem z łączną wielkością plików);
 • scalenie skanów "Potwierdzeń..." od danego zespołu naukowego w jeden plik .PDF, w którego tytule znajdzie się nr projektu (N2_...)
 • zabezpieczenie przesyłanych plików .PDF hasłem - np. poprzez spakowanie kompletu do formatu .zip
  i zabezpieczenie hasłem; dopiero taki plik .zip należy wysłać e-mailem, a hasło przekazać innym kanałem
  (w celu zabezpieczenia zawartych w skanach danych osobowych/podpisów);
 • terminowe przekazanie dokumentów do PCI jest rozumiane jako ich wpływ na adres e-mail oraz przekazanie hasła do plików w wymaganym terminie;
 • W przypadku podpisanego przez _osobę upoważnioną do reprezentacji Partnera Projektu_ "ZESTAWIENIA ZAWIERAJĄCEGO LISTĘ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEKAZYWANYCH DO PCI PRZEZ UCZELNIĘ" należy przesłać go również drogą e-mailową w takim samym trybie jak ww. dokumenty. Ze względu na ważność tego dokumentu, prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie jego wersji papierowej w celu późniejszego dostarczenia do PCI.

Poniżej zamieszczamy pełną treść podjętych Uchwał.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję