Aktualności

Ekspozycja „Innowacje dla rolnictwa” na Międzynarodowych Centralnych Targów Rolniczych

19-06-2017 r.
, red. Sławomir Stec

W dniach 30.11 - 2.12.2017 Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, odbędzie się II edycja Centralnych Targów Rolniczych (CTR). Pierwsza edycja Centralnych Targów Rolniczych, która odbyła się m.in. pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Krzysztofa Jurgiela oraz Ministerstwa Rozwoju to ponad 300 wystawców, blisko 80 tysięcy odwiedzających, 30 konferencji i paneli branżowych. Podsumowanie pierwszej edycji CTR oraz potwierdzenie przez kluczowych partnerów branżowych kontynuacji współpracy przy organizacji kolejnej edycji Targów wskazują, że wypełniają one swój nadrzędny cel jakim jest budowa platformy kompleksowej dyskusji o potrzebach wsi i warunkach zbilansowanej współpracy wszystkich ogniw tworzących wartość dodaną w sektorze rolno-spożywczym, w tym w szczególności pobudzenia innowacyjnej myśli technologicznej wśród polskich producentów maszyn i urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej, a także przetwórstwa rolnospożywczego.

Centralnym wydarzeniem podczas tegorocznych Międzynarodowych Centralnych Targów Rolniczych będzie ekspozycja „Innowacje dla rolnictwa” składająca się z dwóch elementów ukierunkowanych na odrębne grupy odbiorców. Pierwsza z nich to wystawa innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej ukierunkowana na prezentację rolnikom i producentom rolnym, a także przetwórcą zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i trendami dostępnymi już na rynku. Druga część ekspozycji pod hasłem Giełda Innowacji prezentować będzie projekty naukowo-badawcze oraz wynalazki we wstępnej fazie rozwoju, poszukujące partnerów biznesowych do współpracy oraz komercjalizacji zaprojektowanych rozwiązań.

Organizatorami ekspozycji są: Ptak Warsaw Expo oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. O patronat nad targami wystąpiono do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Finansów i Naczelnej Organizacji Technicznej. W ubiegłym roku na I CTR, zorganizowano tzw. „Wyspę Innowacji” na której prezentowały swoją działalność instytuty rolnicze podległe resortowi rolnictwa.. Obecnie chcemy znacznie poszerzyć krąg Wystawców, zapraszając do udziału wszystkie podmioty i instytucja które, chcą zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania w obszarze rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego, w tym:

  • Instytuty resortowe, instytuty Polskiej Akademii Nauk, wyższe uczelnie
  • ośrodki doradztwa rolniczego
  • akademickie centra transferu technologii
  • spółki spin-off i spin-out uczelni wyższych
  • klastry przemysłowe prowadzące działalność innowacyjną
  • osoby fizyczne będące indywidualnymi wynalazcami
  • firmy zainteresowane prezentacją innowacyjnych rozwiązań, które wykupiły stanowisko wystawiennicze poza Ekspozycją
  • producenci i importerzy prezentujący premiery produktowe lub usługowe na polskim rynku
  • konsorcja które wykonywały bądź jeszcze realizują projekty badawcze w ramach krajowych lub międzynarodowych funduszy badawczych.

Wystawcy powinni prezentować na ekspozycji konkretne rozwiązanie innowacyjne, będące np.: modelem maszyny lub jej elementem, nową technologią, innowacyjnym środkiem produkcji, programem komputerowym, usługą itp. Na Giełdzie innowacji mogą być prezentowane projekty we wstępnej fazie rozwoju. Stoiska wystawiennicze mogą być organizowane wspólnie, przez kilku wystawców, tworząc grupy tematyczne. Wystawcy otrzymają powierzchnię wystawienniczą nieodpłatnie pod warunkiem wniesienia opłaty rejestracyjnej związanej z udziałem w CTR 2017, co jest jednoznaczne z uzyskaniem statusu Wystawcy z wszelkimi prawami i zobowiązaniami wynikającymi z udziału w Targach (należy wypełnić zgłoszenie udziału na standardowym formularzu organizatora targów – załącznik 1).

Zgłoszenia na ekspozycję (załącznik 2) będą kwalifikowane przez ekspertów stanowiących komitet naukowo-organizacyjny ekspozycji.

Więcej szczegółów dotyczących ekspozycji i warunków uczestnictwa znajduje się w regulaminie (załącznik 3) Potrzebne druki dostępne są też na stronie internetowej: centralnetargirolnicze.pl w zakładce Dla Wystawców. Zgłoszenia na ekspozycję prosimy kierować do: mgr Dorota Lada, d.lada@warsawexpo.eu, tel. 513 025 168.

Powrót do listy aktualności

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję