Możliwości uzyskania dofinansowania

Nabór wniosków na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT)

10-04-2017 r. , red.:  Sławomir Stec

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT).

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych, przy czym wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła wyższa posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców.

Projekty wybrane do realizacji w konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT), stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

W związku z powyższym wnioskodawca w celu realizacji projektu jest zobowiązany do nawiązania do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalnej współpracy z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce:

  • w sektorze BPO lub
  • SSC lub
  • IT lub
  • realizującym lub zamierzającym realizować procesy biznesowe w formule SSC lub poprzez ich zlecanie zewnętrznym podmiotom w Polsce.

Formalna współpraca nie oznacza obowiązku realizacji projektu w formule partnerskiej.

 W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące ww. branż zakładające realizację wszystkich wskazanych poniżej elementów:

  • realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,
  • programów rozwoju kompetencji studentów (zgodnie ze wskazanym w fiszce konkursu w RPD zakresem typu operacji nr 2) oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców wskazanych w kryterium dostępu nr 3,
  • włączania pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Źródło informacji, szczegóły dotyczące konkursu oraz dokumentacja: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/bpo17/ (06.04.2017 r.)

W związku z powyższym konkursem planowane jest spotkanie informacyjno-organizacyjne nt. przystąpienia zainteresowanych Wydziałów Politechniki Rzeszowskiej do opracowania wniosków o dofinansowanie, które odbędzie się w ostatniej dekadzie kwietnia br. o czym będziemy informować na stronie internetowej CTT PRz oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję