Możliwości uzyskania dofinansowania

Nabór wniosków do Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

10-04-2017 r. , red.:  Sławomir Stec

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać w terminie: od 5 maja do 6 lipca 2017 r. (do godz. 16:00).

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa), w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo 2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),w których skład wchodzi co najmniej dwóch  przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 PLN. Poziom dofinansowania na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. Dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. Skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami albo z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję